YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Esra AKGÜL

Prof. Dr. Musa DUMAN

Prof. Dr Adeviye Tuğba TUNCER

Prof. Dr. Tuncay AKÇADAĞ

Doç. Dr. Tuğba YILMAZ BİNGÖL

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen GÖÇEN ÖZDEMİREL

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ

                                                   

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Orhan AKINOĞLU (Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Özcan Erkan AKGÜN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. İsa KAYA (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Dr. Sinem TORAMAN TÜRK, Dr. Murat TÜRK, Dr. Öğrt. Üyesi Nilhan TURHAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Mikail BEDİR (Özel Gerçekleşen Rüyalar Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu)

Öğr. Gör. Sümeyra ÖZDEMİR (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Öğr. Gör. Zehra KURŞUN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Öğr. Gör. Mine KAZANCI (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Öğr. Gör. Ülkü Zeynep AKPINAR (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Kudret Doğan (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)