FSMVÜ ÖZ'E YOLCULUK PROGRAMI

 

Misyon

Kapsayıcı bir toplum oluşturmak adına özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirerek toplumun tüm katmanlarını bütünleştirme hedefinde olan yenilikçi bir eğitim modeli sunmak.

Vizyon

Özel gereksinimli gençlerin iş, yaşam ve meslek becerilerini disiplinlerarası bir yaklaşımla destekleyerek dünya insanının farkındalığını yükseltmek ve daha kapsayıcı bir toplum bilincinin oluşmasına hizmet etmek adına yenilikçi ve sürdürülebilir eğitim veren bir merkez olmak amaçlanmaktadır.

Değerler

Kapsayıcılık

Yenilikçilik

Eşitlik

Bütünleştiricilik

Sürdürülebilirlik

Bilimsellik

Evrensellik

FSMVÜ Öz'e Hazırlık Programı'nda 13-16 yaş arası olan özel gereksinimli öğrenicilerin bağımsız yaşam becerilerini desteklenecek, hobi edinmeleri sağlanacak ve mesleki beceriler çalışılacaktır. FSMVÜ Öz'e Yolculuk Programı için hazırlık olarak tasarlanan bu programa kayıt olabilecek öğrenicilerin aşağıdaki kriterlere uygun olması beklenmektedir.

* Özbakım becerilerini bağımsız yerine getiren,

Verilen 3 basamaklı ve daha fazla yönergeleri bağımsız olarak yerine getiren,

Sanat ve müziğe dair merakı ve ilgisi olan gençler.

FSMVÜ Öz'e Yolculuk Programı, özel gereksinimli 16-26 yaş arası bireylerin toplumsal bütünleştirmelerini sağlamak için bağımsız yaşam becerilerini geliştirme ve meslek becerileri kazandırma programıdır. Bu programla 16-26 yaş arası öğrenciler gelişimsel ihtiyaçları gözetilerek programa tabi tutulacaktır. 

FSMVÜ Öz'e Yolculuk Programı erken bitirme imkanı olan 4 yıllık bir programdır.

Araştırmalardan elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak güncel kaynaklar üzerinden hazırlanan müfredat ve program ile özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam becerileri, sosyal iletişim becerileri artırılacaktır.

Özel gereksinimli bireylerin bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularını, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini teşvik etme ve bilişsel, sosyal, görsel, motor becerilerini geliştirme hedefleriyle müfredat içeriği hazırlanmıştır.