Yeni Ölçme Aracı Hazırlama ve Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler

Merkezimiz bünyesinde, Dr. Öğr. Üyesi Nihan Turhan tarafından yürütülecek eğitimde, katılımcılara yeni bir ölçme aracı hazırlama basamakları, nicel ve nitel araştırmalarda güvenirlik, geçerlik gibi konular aktarılacaktır. Eğitim içeriği bilimsel çalışma yürütmek isteyen tüm araştırmacılara uygundur.

Eğitim başlıkları aşağıdaki gibidir:

Eğitim Alanında Ölçek Geliştirme Süreci 

Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler 

               Güvenirlik

               Geçerlilik

               Kullanışlılık

Eğitim ücreti 250 liradır. Katılım kontenjanla sınırlıdır.

Bilgi için: emam@fsm.edu.tr