Eğitimde Mükemmeliyet Araştırmaları Kongresi “21. Yüzyılda Eğitim: Dönüşümler” temasıyla yapıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (EMAM) hazırladığı Eğitimde Mükemmeliyet Araştırmaları Kongresi (EMAK-2021) “21. Yüzyılda Eğitim: Dönüşümler” temasıyla 18-19 Aralık 2021’de çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında konuşan Eğitimde Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Tuğba Bingöl, Merkezin faaliyetlerinden bahsederek bilim insanlarını ortak çalışma yapmaya davet etti.

Kongrenin açılış konferanslarını; ABD Cincinnati Çocuk Hastanesi Sağlık Merkezi’nde doktora sonrası araştırmalarını sürdüren Dr. Sinem Toraman ve Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Öztürk gerçekleştirdi.

“Metodolojide Mükemmeli Yakalamak Ne Kadar Mümkün? Karma Yöntemler Araştırması” başlığında konuşan Dr. Sinem Toraman, son yıllarda farklı disiplinlerde ve alanlarda oldukça popülerlik kazanan karma yöntemler araştırmasının uygulanma amacı, eğitim araştırmalarındaki yeri ve bu metodolojinin araştırmacılara sağladığı avantajları ele aldı. Karma yöntemler araştırmasına ilişkin soru ve sorunlara değinerek katılımcılara bu metodolojiyi en iyi şekilde kullanmaya ilişkin öneriler sundu.

“EPDAD’ın Akreditasyon ve Uluslararasılaşma Faaliyetleri: Eğitim Fakültelerinin Uluslararası Profilinin Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme” başlığında konuşan Prof. Dr. Cemil Öztürk, Türkiye’de yükseköğretim kalite güvencesi sistemi olan Yükseköğretim Kalite Kurulu ve EPDAD hakkında bilgi verdi. EPDAD’ın 2021 yılı itibarıyla Türkiye’deki aktif öğretmen eğitimi lisans programlarının %16,2’sini akredite ettiğini, faaliyetlerinin YÖKAK ve işbirliği içinde olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından izlendiğini kaydeden Öztürk, uluslararasılaşmayı stratejik bir hedef olarak hayata geçiren EPDAD’ın model bir kalite kuruluşu olduğunun altını çizdi.

İki gün boyunca Zoom platformunda gerçekleştirilen Kongre’de, akademisyenler ve araştırmacılar tarafından 17 oturumda toplam 84 bildiri sunuldu.